W. van der Meer en Zonen BV - Pluimveeslachterij
't Heech 44, 9035 AE Dronryp (NL)
info@wvandermeer.nl
+31 (0)517 231641
Voedselveiligheid

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is bij W. van der Meer en Zonen B.V. gewaarborgd door:


1. Wetgeving voor pluimveeslachterijen
De belangrijkste geldende wetgeving voor pluimveeslachterijen bestaat uit de volgende drie hygiëneverordeningen:

Verordening (EG) 852/2004: Levensmiddelenhygiëne
Verordening (EG) 853/2004: Specifieke hygiënevoorschriften  voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong
Verordening (EG) 854/2004: Controles voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong

Deze 3 verordeningen komen voort uit de General Food Law, waar ook het permanent toezicht van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) wordt geregeld.
In deze Europese verordening worden naast allerlei bouwkundige voorwaarden ook eisen gesteld aan personeel, machines en hygiënische werkwijzen om onder continu toezicht van officiële veterinaire dierenartsen en keurmeesters van de NVWA pluimveevlees te produceren.

In het kader van de permanente toezicht door de officiële Toezichthoudend Dierenarts (TDA) van de NVWA, worden er allerlei procesparameters per koppel bijgehouden en gemonitord.

2. Continu toezicht door officiële NVWA (assistent) Toezichthoudend Dierenarts
Europees is geregeld (General Food Law) dat op pluimveeslachterijen continu toezicht is door een officiële (assistent) Toezichthoudend Dierenarts van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit. De NVWA-dierenarts beoordeelt vooraf de benodigde formulieren/uitslagen die door de pluimveehouder worden aangeleverd betreffende de gezondheid van het koppel leghennen (Voedsel-Keten-Informatie, salmonella, NCD- en AI-status ect.) alvorens toestemming tot slachten te geven. We krijgen als slachterij van de NVWA dan toestemming om de kippen op te halen bij de pluimveehouder. De opgehaalde kippen worden op de slachtdag nog voor het slachten levend gekeurd en vrijgegeven door de NVWA. Voor aanvang van het slachten wordt de dagelijkse reiniging van de slachterij door de NVWA gecontroleerd. Pas nadat dit alles in orde is bevonden wordt officieel toestemming gegeven om met het slachten te beginnen. De NVWA controleert continu op een goede hygiënische werkwijze, op dierenwelzijn (vangschade, netjes aanhangen, goed verdoven, afkeur wegens ziekteverschijnselen etc). Ook etiketteringsvoorschriften worden gecontroleerd. Daarnaast worden van alle koppels statistieken bijgehouden.

3. Bedrijfskeurders (individuele keuring van elke kip aan de slachtlijn)
W. van der Meer en Zonen B.V. heeft 10 bedrijfskeurders opgeleid die beurtelings de zogenaamd Post-Mortem-keuring (na de dood keuring) uitvoeren aan de slachtlijn. Op de keurplek wordt iedere kip beoordeeld op geschiktheid voor humane consumptie. Iedere afgekeurde kip wordt van de slachtlijn verwijderd en uiteindelijk afgevoerd naar de destructor. Alle door ons geleverde producten zijn derhalve goedgekeurd voor menselijke consumptie, te herkennen aan het zegel NL5050EG.

4. HACCP systeem : Hazard Analysis Critical Control Points
W. van der Meer en Zonen B.V. heeft een volledig HACCP-systeem geïmplementeerd in het ISO-22000 kwaliteitssysteem. Door consequent volgens een stappenplan jaarlijks alle mogelijke gevaren voor de voedselveiligheid te benoemen, analyseren en te quantificeren wordt ons productieproces met passende maatregelen continu aan mogelijke (nieuwe) gevaren voor de voedselveiligheid aangepast.

Door minimaal jaarlijks met een projectteam vanuit verschillende vakgebieden de risico’s voor voedselveiligheid opnieuw te beoordelen blijven wij als levensmiddelenproducent alert op mogelijke (nieuwe) gevaren. Uiteraard wordt er niet gewacht met passende maatregelen als tussentijds een nieuw gevaar bekend wordt.

5. De hygiënecode
In ons eigen kwaliteitssysteem, heeft W. van der Meer en Zonen B.V. de hygiënecode voor pluimveeslachterijen geïmplementeerd. In het kort zijn de hygiëne eisen vertaald naar instructies en procedures voor onze medewerkers en machines. Deze hygiënecode is opgesteld als nationale gids uit de 852/2004 en door het ministerie van EZ en VWS goedgekeurd.

Het hygiënisch werken van onze medewerkers en onze machines wordt met deze hygiëne code nog beter gewaarborgd. Zo zijn er strenge hygiëneregels voor de eigen medewerkers maar ook voor bezoekers (klanten) die in onze productieruimtes komen: dit is het z.g.n. hygiënegebied. Ook zijn er instructies om te zorgen dat de koelketen van producten tijdens het gehele productieproces gewaarborgd blijft. Door al deze maatregelen in acht te nemen, worden door ons voedselveilige producten afgeleverd.

Dagelijkse bacteriologische controle (totaal kiemgetal, entro’s en e-coli’s)  van eindprodukten bevestigen onze goede hygiënische werkwijze.

6. Persoonlijke Hygiëne
Door te werken met uitsluitend eigen vaste medewerkers volgens duidelijk omschreven instructies en procedures in ons kwaliteitssysteem kan de persoonlijke hygiëne (netjes werken) maximaal gewaarborgd worden. Alle medewerkers onderschrijven het belang van hun persoonlijke hygiëne en gezondheid door ondertekening van het bedrijfsreglement en een gezondheidsverklaring. Ook volgen medwerkers alle verplichte opleidingen betreffende hygiëne/haccp.

7. Algemene Hygiëne
Ieder heel uur worden tijdens de zogenaamde 5-minuten pauze’s alle productieruimtes tussentijds gereinigd. Aan het eind van iedere slachtdag worden alle productieruimtes volledig gereinigd en gedesinfecteerd. ’s Morgens voor het opstarten wordt de dagelijkse reiniging visueel gecontroleerd (toestemming om te slachten) en indien noodzakelijk nog extra gereinigd en gedesinfecteerd. Middels al deze maatregelen wordt de kwaliteit van ons produkt maximaal gegarandeerd. Eén keer per week worden wisselende afdelingen micro-biologisch (totaal kiemgetal) gecontroleerd om te waarborgen dat het desinfecteren effectief is uitgevoerd.

8. Hygiëne advies en kooktip m.b.t. soepkipproducten
Er mag gesteld worden dat algemeen bekend is dat ons vlees (soepkip) door en door gegaard dient te worden. Ten eerste is de soepkip pas na circa 2 uur gaar en ten tweede, helemaal steriel slachten is onmogelijk, bestaat er de mogelijkheid dat er een potentieel gevaarlijke bacterie op de kip aanwezig is, welke u liever niet eet. Ondanks alle hygiëne-maatregelen die we als slachterij tijdens het slachtproces nemen, blijft een leghen een natuurlijk product wat, omdat oudere kippen nu eenmaal minder uniform zijn, ook lastiger te verwerken is als jonge vleeskuikens. Ons slachtproces is dusdanig ingericht dat we eventuele bezoedelingen tot een minimum reduceren. Een leghen, vaak alternatief gehuisvest, kan vanwege haar natuurlijke gedrag diverse zaken op-pikken in de stal. Het kan hierdoor voorkomen dat een soepkip niet volledig vrij is van bijvoorbeeld kleine resten ei-schalen of een stukje grit. Om de soepkip nog lekkerder te laten smaken adviseren we u om de soepkip voor het koken nog te controleren en eventueel nog een keer goed om te spoelen/te wassen. Kook de kip in ruim water gedurende circa 2 uur. Schep bij aanvang van het kookproces het eventueel door eiwitten ontstane schuim af. Als de kip gaar is, pel het vlees goed van de botten af. U kunt de bouillon eventueel zeven. Voeg als laatste soepgroenten toe.

Eet smakelijk!

Copyright 2020: W. van der Meer en Zonen B.V. Algemene Voorwaarden Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl