W. van der Meer en Zonen BV - Pluimveeslachterij
't Heech 44, 9035 AE Dronryp (NL)
info@wvandermeer.nl
+31 (0)517 231641
Arbo en Milieu

Arbo en Milieu

ls een goed huisvader gaat W. van der Meer en Zonen B.V. op een verantwoorde manier om met haar mensen, de te slachten kippen, de te gebruiken materialen en met de omgeving. Als verwerker van het restproduct van de eierindustrie, de “uitgelegde hen”, zijn wij ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid betreffende mogelijke gevolgen van ons bedrijf op de mens, de kip en het milieu. De derde generatie van de familie Van der Meer (als eigenaren) wil voor de komende generaties de impackt van het familiebedrijf op deze punten zo veel mogelijk minimaliseren.
 
Onze verantwoordelijkheid voor de goede arbeidsomstandigheden (ARBO) van onze vaste medewerkers en onze verantwoordelijkheid voor het milieu wordt in ons kwaliteitssysteem geregeld. Er zijn duidelijke instructies voor de persoonlijke veiligheid en de procedure Risico Inventarisatie en Evaluatie zorgt er voor dat jaarlijks een RI&E wordt uitgevoerd een nieuw Arbo-jaarplan wordt opgesteld.
 
Arbo en Milieu zijn ook kernpunten van ons management. Al onze slachtafvallen (darmpakketten, veren, bloed, laagrisico- (Cat3) en hoogrisicomateriaal(Cat2) worden afgevoerd naar de destructor en op een verantwoorde manier verder verwerkt tot bruikbare producten.
 
Al in de vorige eeuw is onze waterzuiverings-installatie gecompleteerd met een biologische waterzuivering. Het voor ons slachtproces gebruikte water wordt eerst gezuiverd in verschillende stappen. Als laatste stap is een biologische waterzuivering (Aeroob).  Pas na zuivering wordt dit proceswater alsnog op het riool geloosd. Slib dat tijdens het zuiveringsproces wordt geproduceerd wordt afgevoerd om elders in een vergister omgezet te worden in groene energie.
 
Verder zijn we aangesloten bij het Nederlandse convenant Verpakkingen en het Duitse Duales systeem (voorheen Grune Punkt).
 
Als slachterij doen wij vrijwillig mee aan de meerjaren afspraak Energie (inmiddels de MJA-3). Mogelijke besparingen worden volgens een goedgekeurd Energie Besparings Plan (EBP) uitgevoerd.
 
Uit het bij de MJA-programma’s behorende monitoringsprogramma blijkt dat W. van der Meer en Zonen B.V. als pluimveeslachterij bij de minst verbruikende slachterijen van Nederland behoort, ondanks het feit dat bijna alle producten diepgevroren de deur uit gaan.

Biologische waterzuivering

Copyright 2022: W. van der Meer en Zonen B.V. Algemene Voorwaarden Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl