W. van der Meer en Zonen BV - Pluimveeslachterij
't Heech 44, 9035 AE Dronryp (NL)
info@wvandermeer.nl
+31 (0)517 231641
Dierwelzijn

Dierwelzijn

"Vlees groeit nu eenmaal niet aan een boom”.
 
Als familiebedrijf zijn wij ons ervan bewust dat er mensen zijn die moeite hebben met het slachten en eten van dieren. Als soepkipslachterij slachten wij de “uitgelegde kippen” van de eier-industrie. Door de “uitgelegde kip” te slachten en te verwerken tot hoogwaardige soepkipproducten (=vlees), wordt de kip optimaal benut. Eieren zijn nu eenmaal nodig voor het vervaardigen van onze dagelijkse maaltijden, waardoor er in Nederland altijd kippen zullen worden gehouden. Het vergassen (doden) en afvoeren naar een verbrandingsinstallatie van uitgelegde kippen is geen maatschappelijk gedragen alternatief.
 
Wij hebben ons als familiebedrijf de voorwaarde gesteld uitsluitend op een “humane”, dus diervriendelijke manier uitgelegde kippen te slachten. Uitgangspunt daarbij is dat wij het vangen, transporteren en slachten van de kippen op een zo diervriendelijke manier als mogelijk is, willen uitvoeren. Hiervoor zijn binnen ons kwaliteitssysteem de nodige instructies ingevoerd voor o.a. de eigen chauffeurs, de lossers en de ophangers.
 
Al onze vaste medewerkers die met levende dieren in aanraking komen zijn opgeleid en gecertificeerd door SVO. Hiervoor hebben ze de training “Dierwelzijn op de slachterij” gevolgd en hebben daarvoor ook het bijbehorende examen afgerond. Tevens is er dagelijks een zogenaamde “Poultry Welfare Officer” aanwezig op de slachterij, die verantwoordelijk is voor het borgen van het welzijn van de leghennen. We zijn trots op het feit dat we als eerste Nederlandse pluimveeslachterij een succesvolle implementatie van de strenge Europese wetgeving m.b.t. dierwelzijn in ons kwaliteitssysteem hebben uitgevoerd. (EG-1099/2009)
 
Onze eigen chauffeurs, allemaal in vaste dienst, kijken er op toe dat de kippen op een diervriendelijke manier gevangen en in de aanvoerkratten geladen worden. De chauffeurs bepalen per rit of de op de eigen vrachtauto’s aangebrachte beschermingen tegen weersinvloeden noodzakelijk zijn tijdens het vervoer. Alle chauffeurs hebben een speciale erkende opleiding gevolgd om de kippen te mogen rijden. Sinds medio 2011 is een nieuwe hal in gebruik genomen voor het onderbrengen van kippen die niet meteen geslacht kunnen worden (beschermen tegen extreme weersinvloeden).
 
In de slachterij worden de stapels met transportkratten automatisch ontstapeld, waarna eigen medewerkers, de kippen voorzichtig uit de kratten nemen en aan de slachtlijn hangen. Een speciaal door ons ontwikkelde “looppootaandrukker” zorgt er vervolgens voor dat de looppoten van de levende kip op de meest diervriendelijke manier tot onderin de slachthaak wordt gebracht ten behoeve van een optimale verdoving. Na deze automatische handeling worden de kippen onmiddellijk verdoofd, geslacht en verder verwerkt.
 
Onze voorkeur gaat uit naar het slachten van kippen die alternatief zijn gehuisvest. Dit kunnen kippen zijn uit een volièrestal, Freiland-stal, scharrelstal maar ook biologische kippen. Onze aanvoer bestaat dan ook voor circa 98% uit alternatief gehuisveste kippen.
 
Als een goed huisvader gaat W. van der Meer en Zonen B.V. op een verantwoorde manier om met haar mensen, de te slachten kippen, de te gebruiken materialen en met de omgeving. Als verwerker van het restprodukt van de eierindustrie, de “uitgelegde hen”, zijn wij ons terdege bewust van onze verantwoordelijkheid betreffende mogelijke gevolgen van ons bedrijf op de mens, de kip en het milieu. Als familie Van der Meer trekken wij niet de aandacht dat wij een pluimveeslachterij hebben, maar wij zijn wel allemaal trots op ons bedrijf en op de manier zoals wij onze werkzaamheden samen met een hechte groep medewerkers mogen doen.
 

Copyright 2024: W. van der Meer en Zonen B.V. Algemene Voorwaarden Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl