W. van der Meer en Zonen BV - Pluimveeslachterij
't Heech 44, 9035 AE Dronryp (NL)
info@wvandermeer.nl
+31 (0)517 231641
Verklaring n.a.v. beelden "Ongehoord"

Verklaring n.a.v. de illegaal verkregen beelden die op 04-02-2020 door Ongehoord zijn gepubliceerd op Youtube - De dood van een legkip.


In de zomer van 2019 zijn in onze slachterij blijkbaar illegaal film beelden gemaakt in de aanvoerhal met levende dieren van onze pluimveeslachterij. Dit is in de 85 jaar van ons bestaan nog niet eerder voorgekomen. Een nieuwe medewerker is -naar nu blijkt- onder valse voorwendselen namens de actiegroep “Ongehoord” bij ons geïnfiltreerd en aan het werk geweest.

In de eerste plaats willen wij benadrukken dat er in de getoonde beelden GEEN ENKELE OVERTREDING van de wet- en regelgeving te zien is.

Wij herkennen het beeld niet met de praktijk. Wij betreuren het dan ook dat, zoals het filmpje nu gemonteerd en geplakt is, het lijkt dat tenminste een medewerker van ons vast personeel kort met een kip lijkt te “spelen”, dat doen wij in de praktijk niet en zo willen wij dat ook niet. Dat het zo lijkt, daar zijn de betrokken medewerkers nogmaals duidelijk op aangesproken.
Echter moeten wij in het kader van goed opleiden van nieuwe mensen ook tonen hoe je een losse kip het beste vangt en dan vast houd, aan de poten of met twee handen. Hoe je dat doet laten onze medewerkers aan de filmer zien. Je kunt er als ongehoord dan voor kiezen om “spelen met kippen” als tekst onder de beelden te zetten. Deze opleiding is verplicht om met levende kippen om te mogen gaan en wordt geëxamineerd zowel op theorie (wetgeving) als praktijk (diervriendelijk omgaan) door SVO.

Wij begrijpen dat een gemiddelde consument misschien niet gewend is aan beelden van een slachthuis. En dat het zien van kippen die ondersteboven aan de slachtlijn hangen er voor de consument raar uit ziet. Daar zijn wij ons terdege van bewust, maar dat is wel de manier waarop leghennen wereldwijd geslacht worden.

Wij hebben om als slachterij zo transparant mogelijk te zijn in wat wij doen al ruim 20 jaar beelden van ons slachtproces op onze website staan. Dat doen wij bewust om u als consument te laten zien hoe wij als familiebedrijf al sinds 1935 met een vaste ploeg medewerkers in Dronryp de uitgelegde leghennen slachten en verwerken tot soepkipproducten.

Dit altijd volgens de vigerende (en steeds strenger wordende) Europese en nationale wetgeving. Wij roepen dan ook als familiebedrijf al generaties: "Vlees groeit nu eenmaal niet aan een boom". Wij voldoen aantoonbaar aan de strenge wet- en regelgeving, voor voedselveiligheid maar ook voor dierwelzijn. Daar wordt dagelijks en permanent tijdens het slachten toezicht op gehouden door dierenartsen (regelmatig meer dan 1!) en auditors van de NVWA.
De NVWA voert systematisch toezicht uit middels het uitvoeren van onder andere “operationele controlelijsten, tactische lijsten, systeeminspecties en audits”. De resultaten hiervan worden ook ieder halfjaar openbaar gemaakt op de website van de NVWA: https://www.openbare-inspectieresultaten.nvwa.nl/bedrijfsinspecties/pluimvee-slachthuizen-permanent-toezicht In deze openbaarmaking / "infographic" is te lezen dat juist wij zeer goed presteren als slachterij op het gebied van dierwelzijn. We slagen dan ook voor de diverse externe (klant)audits waarbij geheel volgens de huidige trend dierwelzijn speerpunt is, en ook voor de FSSC 22000 audit voor ons voedselveiligheidssysteem.

Tevens beschikken wij al meer dan 10 jaar over cameratoezicht m.b.t. dierwelzijn. We hebben het cameratoezicht op onze slachterij eind 2018 vrijwillig verder uitgebreid en vernieuwd met kwalitatief zeer hoogwaardige camera’s op iedere kritische processtap m.b.t. dierwelzijn. Dierenwelzijn is geborgd en wordt continu verbeterd door volgens HACCP-principes te kijken hoe we samen met onze medewerkers en belangrijke stakeholders het dierwelzijn en ons slachtproces nog verder kunnen verbeteren. Twee wekelijks worden minstens een uur lang door een medewerker van de NVWA op locatie de camerabeelden steeksproefgewijs bekeken (versneld afgespeeld).

Tot slot willen wij nog vermelden dat wij het erg vinden dat in de getoonde beelden, bij het inwerken van een nieuwe medewerker hele stoere uitspraken worden gedaan, en populair praat van medewerkers onderling wordt gebruikt. Het is aantoonbaar dat er geen sprake van is, dat een NVWA dierenarts mee zou werken, dat tonen de beelden niet. Stoer “kantinepraat” is niet professioneel en het spijt ons dat dat zo is gegaan, het voegt niets toe en past niet in de sfeer zoals er bij ons in Dronryp gewerkt wordt en zoals wij willen dat er gewerkt moet worden.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze reactie kunt u contact met ons opnemen.

Copyright 2023: W. van der Meer en Zonen B.V. Algemene Voorwaarden Privacyverklaring Realisatie: Wmmedia.nl